جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - آدورینا فلکشاهی
19
2 - روشا افتخاري
ایرسا رضایی نژاد
هانیتا شکرالهی
مژده صادق پور
حدیث عدل
18
3 - الین سخی دل
ترنم ملازاده
17
4 - تارا ترحمی
کوثر خدایی
روژینا رضایی
نازگل زابلی
سیده رها سیدی
پرنیا شریفی
آرشیدا صالح آبادی
هستی عزیزی فر
غزل کاظمی
شایلی کاوسی
رامیلا لاله دشتی
دیبا موسوی
16
5 - سما بهزاد
وانیا بیگی
زهرا ثواقبی فیروزآبادی
گلرخ شکری
ملیسا شهابی
ویان ضیایی غفوری
سارینا طاهری
پارمیس عابدین
غزل قضاتلو
زهرا میرمحمدی
ساینا سادات نقاش حسینی
15
6 - هلیا انصاری
دریا درستکار
نیلوفر رشیدمحمدزاده
شینا سعیدی
سوگل گنجعلی
فاطیما مهدی سلطانی
آوا موید محسنی
14
7 - رونیکا امیرمدحی
صبا اوقوزلو
گیلدا بیژنگ
فاطمه شاهچراغ
نیوشا شکوری گرگانی
سارینا شیرین
13
8 - هستی بازرگان
پریا پویان فرد
سوفیا رزاقی وندی
هستی سفندار
النا طاهری
هستی طاهری منش
دل آرا عباس زاده
مهفام عرب
سارينا كرمي
آنیل نقی راده
وندا ولایتی
12
9 - مهتا باغدار یزدی
مهدیه درگاهی
ملیکا سردارلو
آرتینا سیاح
زهرا عبدالکریمی
مهلا فلاحت پیشه
هیدیکا کاردانی
ملینا کاظمی
لنا مومني
هستی سادات میری
11
10 - فردیس آذین
دیانا پوربرخورداری
نیلیا دلخوش
ملینا فرامرزی
10