جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - سیده فاطمه سیدیان
72
2 - تارا بابایی
71
3 - مائده اسماعیلی
63
4 - الهه نژاد جواد
62
5 - پارمیس بهرامی
58
6 - آناهیتا اصیلی
میترا پیری
57
7 - شاینا نبی
50
8 - درسا سلیمانی
آوا کورانی
48
9 - آرتادخت نظارت
45
10 - سارینا قرخلوی
44