جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - سیده فاطمه سیدیان
72
2 - تارا بابایی
70
3 - مائده اسماعیلی
64
4 - الهه نژاد جواد
63
5 - آناهیتا اصیلی
60
6 - پارمیس بهرامی
میترا پیری
58
7 - شاینا نبی
50
8 - آوا کورانی
49
9 - آرتادخت نظارت
48
10 - درسا سلیمانی
ریحانه نجمی
46