جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - عارفه جنوبی
86
2 - ارمیتا تقوی
78
3 - آیدا سادات برزگر حسینی
عسل رحمتی
77
4 - هانیه شاکری
72
5 - دنیز آباده
مائده شکری زاده
69
6 - مبینا مشایخ
67
7 - زینب جاهد
66
8 - شهرزاد اسفندیارپور
هستی شعبانی
64
9 - ستایش عسجدی
61
10 - آیلار هادی کلو
60