جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - ارمیتا تقوی
81
2 - مائده شکری زاده
79
3 - عارفه جنوبی
78
4 - ایناز خدابنده لو
76
5 - عسل رحمتی
هانیه شاکری
72
6 - ساحل سرابی
هستی شعبانی
71
7 - زینب جاهد
مبینا مشایخ
67
8 - ستایش عسجدی
66
9 - دنیز آباده
65
10 - شهرزاد اسفندیارپور
64