جدول جام جهانی

یازدهم ریاضی فیزیک

یازدهم ریاضی فیزیک

1 - کیمیا بابک
74
2 - آلا کردی
72
3 - مهسان عباس پور
71
4 - نسیم نجیمی
68
5 - ریحانه اشرفی
62
6 - سبا شریفی کلاریجانی
59
7 - مبینا ملکنده
53
8 - ریحانه آفاق
47
9 - وانیا ندائی پور
46
10 - پارمیدا بهرامی
یاسمن نیک فال
45