جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حدیثه صالحی نادر
87
2 - لعیا رمضانی
82
3 - فاطمه آلپلو
76
4 - هستی چهانگیری
74
5 - سیده حسنی قریشی
72
6 - آیسان نورمحمدی
69
7 - صوفیا معماریان
68
8 - درسا امیدوند
63
9 - عسل زند
62
10 - غزل عباسی
61