جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - حدیثه صالحی نادر
93
2 - لعیا رمضانی
83
3 - فاطمه آلپلو
80
4 - هستی چهانگیری
76
5 - سیده حسنی قریشی
75
6 - درسا امیدوند
72
7 - صوفیا معماریان
آیسان نورمحمدی
71
8 - شهرزاد اسفندیارپور
69
9 - مریم خزلی
دینا کریمی
68
10 - غزل عباسی
64