جدول جام جهانی

دهم تجربی

دهم تجربی

1 - مژده صادق پور
95
2 - ایناز رنجبر
92
3 - آنیتا اقدسی
87
4 - وانیا علیزاده
85
5 - ویدا فرزین دوست
84
6 - آرتینا محمدی
81
7 - فریمهر مولایی
80
8 - غزل قنبری
رامیلا لاله دشتی
یسنا هوشیار
79
9 - ویونا کرامتی
78
10 - باران نگاهبان
77