جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - ایناز خدابنده لو
81
2 - هستی شعبانی
80
3 - ارمیتا تقوی
79
4 - آیدا سادات برزگر حسینی
مائده شکری زاده
77
5 - عسل رحمتی
مبینا مشایخ
76
6 - زهرا احمدی
زینب جاهد
70
7 - باران تخته چیان
ساحل سرابی
67
8 - هانیه شاکری
66
9 - ستایش عسجدی
63
10 - رزا کردجزی
دینا مهدی نژاد
62