جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - فاطمه میوه چی
96
2 - آدرینا کدخدازاده
94
3 - بنیتا آزادی
92
4 - مبینا صادقی نژاد
91
5 - سارا قهرمانی
89
6 - دیبا موسوی
87
7 - حدیث عدل
آدورینا فلکشاهی
بهار نیاکوِئی
86
8 - ایرسا رضایی نژاد
85
9 - حدیث غریبی
84
10 - حنانه جعفری
82