جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - هستی شعبانی
82
2 - ایناز خدابنده لو
80
3 - ارمیتا تقوی
79
4 - مائده شکری زاده
77
5 - مبینا مشایخ
76
6 - آیدا سادات برزگر حسینی
75
7 - عسل رحمتی
74
8 - باران تخته چیان
زینب جاهد
70
9 - زهرا احمدی
68
10 - ساحل سرابی
هانیه شاکری
67