جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - آدرینا کدخدازاده
95
2 - فاطمه میوه چی
94
3 - بنیتا آزادی
مبینا صادقی نژاد
92
4 - سارا قهرمانی
90
5 - دیبا موسوی
89
6 - آدورینا فلکشاهی
88
7 - ایرسا رضایی نژاد
حدیث عدل
86
8 - حدیث غریبی
ترنم ملازاده
بهار نیاکوِئی
83
9 - باران بیدی
80
10 - انیتا جعفری
هانا شریعت پناهی
79