با مدارس بارسا بیشتر آشنا شوید

با مدارس بارسا بیشتر آشنا شوید

|دبیرستان مدبّران|

مدارسی از جنس خوش‌بختی و موفقیت

دبیرستان مدبّران سال 91 در محدوده ستارخان تاسیس شده و با تفکر جدید

و علمی خود،کل فـرآیــنـد آمـوزشــی کشــور را متحـول

کرده است.در سـال 2013 هیــات مـوســـس آن بـرنـده‌ی

جـایــزه‌ی بـهتـریــن سیــسـتــم منـطقــه‌ی MENA

(خاورمیانه و شمال آفریقا) شده‌انـد.

برای آشنایی با مدارس بارسا روی لینک زیر کلیک کنید .

کاتالوگ رو ببینید .