اخبار

اردو قشم :))))

خبررررر خوووووب

بعد از پایان امتحانات ترم یک اردوی خیلی خوب و مهیج قراره بریم.

هووووورا

اردوی تفریحی علمی اموزشی پژوهشی

با قطار میریم به این سفر(با قطار میریم بندر عباس و بعد با لنج میریم قشم) و اقامتمون در هتل آرتا هست غذا بصورت سلف سرویس در بوفه هتل هست

یک روز با کشتی میریم جزایر ناز و جزیره هزار / یک روز میریم دره ستارگان

 

تاریخ رفت:1401/10/25

تاریخ برگشت:1401/10/29

 

تحصیلی 1401-1402

 

آزمون ورودی دبیرستان مدبران بارسا