اخبار

ماموریت بارسا

ماموریت:

ساخت انسان های اصیل و کارآفرین های مدبر با بالاترین ارزش های ایرانی و‌انسانی.

ارزش ها در بارسا:

۱- پرورش انسان ها با محوریت خوش حالی و خوشبختی

با توجه به تمام ابعاد آنها:

علم، هنر، اخلاق، روح، سلامت جسمی و...

۲- کارآفرینی و خدمات اجتماعی

۳- پرورش و قدرت بخشی به انسان ها با احترام به اصولِ

راستگویی، تعهد، سخت کوشی، پاکیزگی، قدرت و احترام

۴- به چالش درآوردن خودمان با سرمایه گذاری روی چالش های جدید

۵- موفقیت علمی و ساخت پایه های علمی