درباره بارسا

معرفی مدرسه بارسا در یک نگـاه

درباره بارسا

|دبیرستان مدبّران|

مدارسی از جنس شکوفایی

دبیرستان مدبّران سال 91 در محدوده ستارخان تاسیس شده و با تفکر جدید

و علمی خود،کل فـرآیــنـد آمـوزشــی کشــور را متحـول

کرده است.در سـال 2013 هیــات مـوســـس آن بـرنـده‌ی

جـایــزه‌ی بـهتـریــن سیــسـتــم منـطقــه‌ی MENA

(خاورمیانه و شمال آفریقا) شده‌انـد.

برای آشنایی با بهترین دبیرستان منطقه ۲ کلیک کنید.

برای آشنایی با مدارس همراه با بارسا برروی ( درباره مدارس بارسا ) کلیک کنید .