جدول جام جهانی

نهم عمومی

نهم عمومی

1 - پارمیس مریدی
19
2 - آیدا سادات برزگر حسینی
سارینا شکوهی
مبینا محسنی
آیسان نورمحمدی
18
3 - آوا ابراهیمی
فاطمه انصاری
یکتا بارانی
بهار بیات
ثنا خرسند
رومینا دانش کیا
سپیده سادات صفوی
فاطمه کاظمی
یگانه سادات موسوی
بهاره هدایتی
17
4 - حکیمه براهویی
سارینا تقی زاده
عسل زند
ملینا عبدی
مه آسا گنجی
16
5 - زهرا خالدی
پارمیدا خسروی
کیمیا فراهانی
بهار ملکی
15
6 - رمیصا خمسه
عسل زید آبادی
السانا صابر
14
7 - یسنا صالحی
آرینا صمدی نژاد
مریم کبود
13
8 - مهدیه دژدار
آتنا طالبیان
12
9 - آناهیتا دهقانی
آنا رشیدزاده
رامیلا رضایی
11
10 - الیا سیم چی
سوگند نجفی
10