جدول جام جهانی

دوازدهم تجربی

دوازدهم تجربی

1 - حنانه رزاقی
78
2 - هستی باقری
ساغر کاشانیان
65
3 - ملیکا سیدصادقی
64
4 - ملینا جلیلی
61
5 - مائده خادمی
ستایش کرمی
58
6 - پریماه افشار
57
7 - نازنین سیاح
غزل نعمتی
56
8 - گلاره صداقت
55
9 - زهرا خرمی نیا
هلیا هرندی
54
10 - هستی رهبری
53