جدول جام جهانی

یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

1 - ریحانه ضامن
80
2 - درسا یوسفی
75
3 - هلیا علی قارداشی
69
4 - فاطمه بیات
سارا ستایش فر
66
5 - پرنیان ابراهیمی
65
6 - الهه رستمی
62
7 - مهسا رجبی
61
8 - درسا بلیدئی
60
9 - یاسمینا واکف
59
10 - پرنیان افشارجوان
57