جدول جام جهانی

دهم ریاضی فیزیک

دهم ریاضی فیزیک

1 - آلا کردی
73
2 - مهرآفرین آهنگران
پریا رنجبر
شاینا نبی
69
3 - نسیم نجیمی
65
4 - مهسان عباس پور
64
5 - تارا شیرپور
63
6 - نگین باقر مرادی
پریا طاهری
62
7 - سحر حسینیان
61
8 - سارا نوروزی
60
9 - ریحانه آفاق
آتنا صالحی
59
10 - پرنیان عباسیان
57